Kỹ thuật dập nổi

Kỹ thuật dập nổi - dập chìm trong in ấn

Kỹ thuật dập nổi là sử dụng một bề mặt với những chữ cái hoặc các chi tiết nghệ thuật được làm nổi lên, in màu rồi sau đó ấn xuống những tấm giấy dầy và mềm.

Thường người ta dùng Kỹ thuật dập nổi - dập chìm trong in danh thiếp, in thiệp cưới hay menu nhà hàng…

Mục đích là nhấn mạnh, làm nổi bật 1 vùng, 1 biểu tượng hay 1 chi tiết nào đó muốn gây ấn tượng với người sử dụng. Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ trở nên bắt mắt và khác biệt hơn.

Tương tự với dập nổi, dập chìm – bế chìm là phương pháp khiến cho các chi tiết chìm xuống bề mặt bản in. Khi bế sẽ có 2 mặt âm - dương, tức bên nổi và bên chìm.

Nếu bạn chỉ muốn bản in nổi hoặc chìm 1 mặt mà không ảnh hưởng đến mặt còn lại thì phải sử dụng các loại giấy mỹ thuật có định lượng lớn hơn 300gsm. Hoặc phải bồi giấy từ 3 lớp 300gsm trở lên.