Định dạng file chấp nhận khi in ấn?

Những lưu ý về định dạng file thông dụng trong in ấn

Để thành phẩm in ấn của quý khách được chất lượng nhất, Sviet chỉ chấp nhận các định dạng file sau:

1/ Định dạng JPG

Joint Photographic Experts Group

2/ Định dạng PSD

Adobe Photoshop Program File

3/ Định dạng EPS

Encapsulated Postscript File

4/ Định dạng AI

Adobe Illustrator Program

5/ Định dạng CDR

Corel Draw Program

6/ Định dạng TIFF

Tagged Image File Format

7/ Định dạng PDF

Portable Document Format

8/ Các định dạng khác

Ngoài những định dạng file trên, Sviet có thể hỗ trợ in ấn bằng các định dạng

Nếu bạn có thắc mắc về các định dạng file in ấn, vui lòng liên hệ Sviet để được tư vấn miễn phí