Kỹ thuật đục lỗ

Kỹ thuật đục lỗ, đóng khoen thành phẩm

Là kỹ thuật đục một hoặc nhiều lỗ trống xuyên qua sản phẩm. Kỹ thuật đục lỗ được tiến hành bằng máy, lỗ đục có kích thước theo chuẩn, đường đục lỗ thẩm mỹ, ngay ngắn.

Có nhiều phương pháp đục lỗ: đục lỗ tròn, đục lỗ đóng mắt ngỗng, đục lỗ đóng khoen mắt cáo

1/Đục lỗ tròn

Ứng dụng cho các dạng ấn phẩm như: tag, mác sản phẩm, thiệp, namecard,..

Kích thước lỗ thông dụng: Đường kính 3mm

2/Đục lỗ đóng mắt ngỗng

Ứng dụng cho các dạng ấn phẩm như: túi giấy, bìa lịch, tag sản phẩm...

Lỗ đục được đóng thêm ore mắt ngỗng để khi xỏ dây không bị bung. Kích thước lỗ từ 3mm - 5mm

2/Đục lỗ đóng khoen mắt cáo

Ứng dụng cho các dạng ấn phẩm như: poster, standee, băng rôn,...

Lỗ đục được đóng thêm ore mắt cáo để căng dây treo. Kích thước lỗ từ 5mm - 8mm