Dung sai và vùng an toàn trong in ấn là gì?

Kiến thức về dung sai và vùng an toàn trong in ấn

1/Dung sai trong in ấn

Dung sai là từ chỉ sai lệch cho phép về kích thước, định lượng... trong in ấn, gia công. Những biến đổi này là do những tác động toàn diện của những biến cố về nguyên liệu, các điều kiện môi trường, các yếu tố máy in…

Dung sai cho phép các ấn phẩm kích thước nhỏ như namecard, thẻ nhựa, giấy note, voucher thường là 1mm

Dung sai cho phép các ấn phẩm kích thước trung bình như giấy tiêu đề, bì thư, folder, tờ gấp, poster... thường là 2mm

Dung sai cho phép của catalogue và các ấn phẩm kích thước lớn thường là 5mm

2/Vùng an toàn trong in ấn

Vùng an toàn sẽ giúp chữ, hình ảnh và các thành phần khác của bản thiết kế không bị xén mất trong quá trình in và gia công sau khi in.

Vùng an toàn (nằm trong đường đứt đoạn màu xanh) là phần sẽ được in ra của bản thiết kế. Hãy giữ các thành phần quan trọng của bản thiết kế nằm phía trong đường đứt đoạn này để tránh thiết kế bị mất đi các thành phần đó sau quá trình in. Các phần nằm ngoài đường này sẽ được gọi là “Vùng nguy hiểm” và có thể bị xén mất khi in.