Kích thước các ấn phẩm thông dụng

Kích thước thành phẩm các ấn phẩm in ấn thông dụng nhất

- Kích thước thành phẩm Danh thiếp chuẩn: 8.8x5.3 cm

- Kích thước thành phẩm Giấy tiêu đề: A4 (21x29.7 cm)

- Kích thước thành phẩm Bao thư nhỏ: 12x22 cm

- Kích thước thành phẩm Bao thư trung: 16x23 cm

- Kích thước thành phẩm Bao thư lớn: 25x35 cm

- Kích thước thành phẩm Tờ rơi: A5 (14.8x21 cm), A4 (21x29.7 cm)

- Kích thước thành phẩm Tờ gấp: A4 gấp 2 (15x20 cm), A4 gấp 3 (10x20 cm)

- Kích thước thành phẩm Bìa đựng hồ sơ (folder): 22x31cm

- Kích thước thành phẩm Phiếu quà tặng (voucher): 7x18cm, 6x14 cm, 9x20 cm

- Kích thước thành phẩm Standee (chữ X và Cuốn): 0.6x1.6 m (loại nhỏ) hoặc 0.8x2m (loại lớn)